Number of the records: 1  

Informační povinnost dle ZdravSl

 1. Main entry-name Husseini, Faisal (author)
  Title statementInformační povinnost dle ZdravSl : nález ÚS ze 17. 1. 2023, sp. zn. Pl. ÚS 25/21
  AnnotationK omezení práva na informace může dojít pouze v případech, kdy má takový postup zákonný podklad a je v demokratické společnosti nezbytný k ochraně jiných konkurujících práv či hodnot. Povinné subjekty však při omezení práva na informace nemohou vycházet pouze ze znění zákona, který je formální podmínkou tohoto omezení. Naopak, vždy musí nejprve identifikovat konkurující veřejný zájem či jiné ústavně zaručené právo, které by mělo být zákonnou výlukou chráněno, a vzájemně je poměřovat (například provedením testu proporcionality). Omezení práva na informace (tedy jeho nezbytnost) musí vyplynout z tohoto poměřování. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 17. 1. 2023, sp. zn. Pl. ÚS 25/21.
  In Soudní rozhledy. - Roč. 29, (2023), č. 3, s. 83-84
  Subj. Headings Ústavní soud 2023
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 25/21
  Právo na informace
  Přístup k informacím
  Zdravotní služby
  Informace
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.