Number of the records: 1  

Expeditiousness of child abduction proceedings, procedural autonomy, and what it has to do with sincere cooperation

 1. Main entry-name Ceran, Olga Magdalena, (author)
  Title statementExpeditiousness of child abduction proceedings, procedural autonomy, and what it has to do with sincere cooperation : Rzecznik Praw Dziecka and Others
  Translated titleExpeditivnost řízení o únosu dítěte, procesní autonomie a co to má společného se zásadou loajální spolupráce: Rzecznik Praw Dziecka (Ochránce práv dětí) a další
  In Common market law review. - Vol. 60, no. 6, 2023, s. 1787-1806
  Subj. Headings Únos dítěte
  Práva dítěte
  Mezinárodní únosy dětí
  Ochrana dětí a mládeže
  Nejlepší zájem dítěte
  Úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí
  Nařízení Brusel II (2003)
  Národní procesní autonomie
  Právo na rodinný život
  Právo na spravedlivý proces
  Spravedlivý proces
  Účinný prostředek nápravy
  Právo na účinný právní prostředek nápravy
  Právo Evropské unie
  Evropské právo
  Aplikace práva EU
  Listina základních práv EU
  Evropská unie
  Soudní dvůr Evropské unie
  Judikatura SDEU
  Judikatura ESLP
  Polské právo
  Polsko
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryNizozemsko
  LanguageEnglish
  URLhttps://kluwerlawonline.com/journalarticle/Common+Market+Law+Review/60.6/COLA2023125 Expeditiousness of child abduction proceedings, procedural autonomy, and what it has to do with sincere cooperation: Rzecznik Praw Dziecka and Others
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.