Number of the records: 1  

Podmínky pro přiznání bezplatné obhajoby, aneb nesolventním dnes a zítra

 1. Main entry-name Cik, Stanislav, (author)
  Title statementPodmínky pro přiznání bezplatné obhajoby, aneb nesolventním dnes a zítra
  AnnotationAutor reaguje na nejednotnou judikaturu soudů ohledně podmínek pro přiznání bezplatné obhajoby obviněnému. Zaměřuje se zejména na problematiku osvědčení nemajetnosti a význam pojmu nemajetnost. U osvědčení nemajetnosti autor analyzuje, zda leží na obviněném břemeno tvrzení a důkazní a musí svoji nemajetnost osvědčit, nebo zda je soud povinen z úřední povinnosti zjistit jeho osobní, majetkové a výdělkové poměry. U solventnosti se autor zabývá tím, zda pro posouzení nemajetnosti obviněného jsou důležité pouze aktuální majetková situace, nebo lze solventnost posuzovat i vzhledem k majetkové potencialitě. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 7. 4. 2010, sp. zn. I. ÚS 22/10; usnesení Ústavního soudu ze dne 25. 4. 2023, sp. zn. II. ÚS 523/23; usnesení Ústavního soudu ze dne 4. 12. 2018, sp. zn. III. ÚS 3651/18; nález Ústavního soudu ze dne 23. 4. 2019, sp. zn. I. ÚS 3966/17; nález Ústavního soudu ze dne 1. 9. 2020, sp. zn. II. ÚS 1411/20; usnesení Ústavního soudu ze dne 19. 5. 2020, sp. zn. III. ÚS 1071/20; usnesení Ústavního soudu ze dne 14. 2. 2017, sp. zn. III. ÚS 214/17; usnesení Ústavního soudu ze dne 30. 11. 2022, sp. zn. III. ÚS 2771/22; usnesení Ústavního soudu ze dne 31. 1. 2017, sp. zn. II. ÚS 3278/16; usnesení Ústavního soudu ze dne 7. 3. 2017, sp. zn. IV. ÚS 2982/16; usnesení Ústavního soudu ze dne 4. 4. 2017, sp. zn. I. ÚS 3453/16; usnesení Ústavního soudu ze dne 16. 5. 2017, sp. zn. II. ÚS 3435/16; usnesení Ústavního soudu ze dne 9. 4. 2003, sp. zn. I. ÚS 343/02; usnesení Ústavního soudu ze dne 15. 7. 2003, sp. zn. II. ÚS 495/02; usnesení Ústavního soudu ze dne 26. 4. 2007, sp. zn. III. ÚS 841/06; usnesení Ústavního soudu ze dne 21. 1. 2010, sp. zn. II. ÚS 916/09; usnesení Ústavního soudu ze dne 11. 3. 2010, sp. zn. III. ÚS 603/10; usnesení Ústavního soudu ze dne 14. 9. 2011, sp. zn. II. ÚS 2299/11; usnesení Ústavního soudu ze dne 13. 12. 2012, sp. zn. I. ÚS 4618/12; usnesení Ústavního soudu ze dne 3. 12. 2014, sp. zn. II. ÚS 3640/14; usnesení Ústavního soudu ze dne 8. 7. 2015, sp. zn. I. ÚS 4044/14; usnesení Ústavního soudu ze dne 1. 2. 2018, sp. zn. I. ÚS 3590/17; usnesení Ústavního soudu ze dne 17. 10. 2006, sp. zn. I. ÚS 624/06; usnesení Ústavního soudu ze dne 10. 1. 2012, sp. zn. I. ÚS 2824/11; usnesení Ústavního soudu ze dne 11. 4. 2013, sp. zn. II. ÚS 3723/12; usnesení Ústavního soudu ze dne 25. 6. 2015, sp. zn. III. ÚS 783/15.
  In Trestněprávní revue. - Roč. 22, (2023), č. 3, s. 142-148
  Subj. Headings Ústavní soud 2023
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 22/10
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 523/23
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 3651/18
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 3966/17
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 1411/20
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 1071/20
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 214/17
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 2771/22
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 3278/16
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 2982/16
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 3453/16
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 3435/16
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 343/02
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 495/02
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 841/06
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 916/09
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 603/10
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 2299/11
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 4618/12
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 3640/14
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 4044/14
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 3590/17
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 624/06
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 2824/11
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 3723/12
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 783/15
  Obhajoba
  Bezplatná obhajoba
  Nemajetnost
  Majetkové poměry obviněného
  Důkazní břemeno
  Vyšetřovací zásada
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.