Number of the records: 1  

A fresh look at judicial remedies in EU equality law and beyond

 1. Main entry-name Halberstam, Daniel, (author)
  Title statementA fresh look at judicial remedies in EU equality law and beyond : The untapped possibility of structural injunctions
  Another responsib. Van den Bogaert, Sina, (author)
  Translated titleNový pohled na soudní opravné prostředky v unijním antidiskriminačním právu a dalších oblastech: nevyužité možnosti strukturálních soudních příkazů
  In Common market law review. - Vol. 60, no. 5, 2023, s. 1269-1312
  Subj. Headings Právo Evropské unie
  Evropské právo
  Aplikace práva EU
  Směrnice EU
  Evropská unie
  Antidiskriminační právo
  Antidiskriminační zákon
  Antidiskriminace
  Diskriminace
  Zákaz diskriminace
  Rasová diskriminace
  Diskriminace na základě pohlaví
  Diskriminace v zaměstnání
  Věková diskriminace
  Rovnoprávnost
  Rovné zacházení
  Rozdílné zacházení
  Porušení práva
  Sankce
  Prostředky ochrany
  Ochranná opatření
  Předběžné opatření
  Účinný prostředek nápravy
  Efektivnost
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryNizozemsko
  LanguageEnglish
  URLhttps://kluwerlawonline.com/journalarticle/Common+Market+Law+Review/60.5/COLA2023093 A fresh look at judicial remedies in EU equality law and beyond: The untapped possibility of structural injunctions
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.