Number of the records: 1  

Intergenerational rights are children´s rights

 1. Main entry-name Daly, Aoife, (author)
  Title statementIntergenerational rights are children´s rights : Upholding the right to a healthy environment through the UNCRC
  Translated titleMezigenerační práva jsou práva dětí: prosazování práva na zdravé životní prostředí prostřednictvím Úmluvy OSN o právech dítěte
  In Netherlands quarterly of human rights. - Vol. 41, (2023), no. 3, s. 132-154
  Subj. Headings Organizace spojených národů
  Úmluva o právech dítěte (1989)
  Mezinárodní pakt o občanských a politických právech
  Mezinárodní právo veřejné
  Mezinárodní právo
  Mezinárodní lidská práva
  Mezinárodní právní mechanismy
  Globalizace
  Práva dítěte
  Ochrana dětí a mládeže
  Nejlepší zájem dítěte
  Mezinárodní právo životního prostředí
  Právo na příznivé životní prostředí
  Ochrana životního prostředí
  Životní prostředí
  Právo životního prostředí
  Klimatické změny
  Globální oteplování
  Emise
  Pozitivní závazky
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryNizozemsko
  LanguageEnglish
  URLhttps://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/09240519231195753 Intergenerational rights are children's rights: Upholding the right to a healthy environment through the UNCRC
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.