Number of the records: 1  

Zkoumání úvěruschopnosti při skrytém přeúvěrování spotřebitelského úvěru

 1. Main entry-name Svoboda, Karel, 1973- (author)
  Title statementZkoumání úvěruschopnosti při skrytém přeúvěrování spotřebitelského úvěru
  AnnotationAutor se blíže věnuje usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. 5. 2023, sp. zn. 20 Cdo 1063/2023, ve kterém NS rozhodl, že předmětná exekuce by měla být zastavena, protože před dodatečným ujednáním o smluvní pokutě věřitel neposoudil úvěruschopnost spotřebitele ve smyslu § 9 odst. 1 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 6. 5. 2004, sp. zn. III. ÚS 258/03; nález Ústavního soudu ze dne 12. 1. 2021, sp. zn. Pl. ÚS 21/19.
  In Obchodněprávní revue. - Roč. 15, (2023), č. 2, s. 119-121
  Subj. Headings Ústavní soud 2023
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 258/03
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 21/19
  Spotřebitel
  Spotřebitelský úvěr
  Úvěruschopnost
  Věřitelé
  Pohledávka věřitele
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.