Number of the records: 1  

Předběžná otázka v civilním řízení podle § 135 občanského soudního řádu

 1. Main entry-name Šabata, Karel, (author)
  Title statementPředběžná otázka v civilním řízení podle § 135 občanského soudního řádu
  AnnotationPředběžnou otázku musí soud vyřešit, aby mohl přikročit k dalšímu rozhodování. Předběžná otázka není totožná s předmětem řízení. Pokud procesní soud není vázán rozhodnutím jiného soudu nebo orgánu, tak platí pravidlo, že procesní soud by měl předběžnou otázku řešit samostatně. Soud je vázán jen takovým řešením předběžné otázky, které je vyjádřeno ve výroku rozhodnutí. Přerušení řízení podle § 109 odst. 2 písm. c) občanského soudního řádu jako nástroj řešení předběžné otázky, by mělo být spíše výjimečné a vždy řádně odůvodněné. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 27. 8. 2004, sp. zn. I. ÚS 647/02; nález Ústavního soudu ze dne 19. 3. 2003, sp. zn. Pl. ÚS 2/03; nález Ústavního soudu ze dne 29. 4. 2004, sp. zn. IV. ÚS 469/02; nález Ústavního soudu ze dne 25. 1. 2005, sp. zn. III. ÚS 252/04; nález Ústavního soudu ze dne 10. 7. 2008, sp. zn. II. ÚS 2742/07; nález Ústavního soudu ze dne 13. 6. 2017, sp. zn. IV. ÚS 2158/16; nález Ústavního soudu ze dne 24. 4. 2018, sp. zn. II. ÚS 2941/17.
  In Soukromé právo. - Roč. 11, (2023), č. 2, s. 15-21
  Subj. Headings Ústavní soud 2023
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 647/02
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 2/03
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 469/02
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 252/04
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2742/07
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 2158/16
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2941/17
  Civilní řízení
  Předběžná otázka
  Řízení o předběžné otázce
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.