Number of the records: 1  

Ústavní soudy a předběžné otázky k SDEU = Constitutional courts and preliminary references to the CJEU

 1. Main entry-name Pivoda, Marek, (author)
  Title statementÚstavní soudy a předběžné otázky k SDEU = Constitutional courts and preliminary references to the CJEU : sofistikovaná strategie, nebo věc náhody = a sophisticated strategy or a matter of coincidence?
  AnnotationAutor zkoumá faktory, které ovlivňují rozhodnutí ústavních soudů podat předběžnou otázku k SDEU. Studie se zaměřuje na 22 ústavních soudů, které v období mezi roky 1958 a 2022 podaly celkem 122 předběžných otázek. Ukazuje, že ústavní soudy, které dosud nepředložily žádnou předběžnou otázku, jsou nyní ve výrazné menšině. Rozdíly v počtu položených otázek u zbývajících ústavních soudů však zůstávají výrazné a většinový přístup je spíše pasivní. V další části článku autor kriticky hodnotí dosavadní zkratkovité vnímání mechanismu čl. 267 SFEU čistě jakožto strategicko-politického nástroje evropské integrace, který ústavní soudy cíleně využívají k prosazování jejich zájmů v rámci ústavních konfliktů mezi nimi a SDEU. V poslední části konečně zasazuje rozhodování ústavních soudců o zapojení do formálního dialogu s Lucemburkem do ucelenější teorie ústavního soudnictví a identifikuje čtyři základní skupiny vlivných faktorů - právní, institucionální, osobní a strategické. Odkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 10. 7. 2018, sp. zn. Pl. ÚS 3/16; nález Ústavního soudu ze dne 31. 1. 2012, sp. zn. Pl. ÚS 5/12.
  In Časopis pro právní vědu a praxi. - Roč. 31, (2023), č. 2, s. 253-284
  Subj. Headings Ústavní soud 2023
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 3/16
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 5/12
  Ústavní soudnictví
  Soudní dvůr Evropské unie
  Předběžná otázka
  Smlouva o fungování Evropské unie
  Ústavní pluralismus
  Rozhodování
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://journals.muni.cz/cpvp/article/view/33370
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.