Number of the records: 1  

K ustanovování zástupce a důraz na zajištění maximální možné ochrany práv účastníků řízení

 1. Main entry-name Rázková, Renata, (author)
  Title statementK ustanovování zástupce a důraz na zajištění maximální možné ochrany práv účastníků řízení : nález Ústavního soudu ze dne 30. 11. 2022, sp. zn. I. ÚS 2578/22
  AnnotationPři ustanovování zástupce musí být kladen důraz na zajištění maximální možné reálné ochrany práv účastníků řízení, a proto by ustanovené zastoupení nemělo být v žádném případě zastoupením toliko formálním. Pouze vztah vzájemné důvěry mezi advokátem a klientem je předpokladem pro řádné poskytování právních služeb (srov. § 20 odst. 2 zákona o advokacii), neboť právě důvěra představuje jeden ze základních atributů vztahu mezi advokátem a jeho klientem. Splňuje-li účastník řízení zákonem stanovené předpoklady pro ustanovení zástupce a požádá-li o ustanovení konkrétní osoby svým zástupcem, přičemž tuto žádost opře o rozumné a věcně oprávněné důvody, pak soud zpravidla takové žádosti vyhoví. Pokud soud v takovém případě žádosti účastníka o ustanovení konkrétního zástupce nevyhoví, je povinen své rozhodnutí přezkoumatelným způsobem odůvodnit, jinak poruší právo účastníka na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 LZPS ve spojení s jeho právem na právní pomoc podle čl. 37 odst. 2 LZPS. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 30. 11. 2022, sp. zn. I. ÚS 2578/22; usnesení Ústavního soudu ze dne 21. 9. 2010, sp. zn. II. ÚS 1805/10; nález Ústavního soudu ze dne 1. 9. 2020, sp. zn. II. ÚS 1866/20.
  In Bulletin advokacie. - Roč. 2023, č. 1-2, s. 40-42
  Subj. Headings Ústavní soud 2023
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2578/22
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 1805/10
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 1866/20
  Účastníci řízení
  Právní zastoupení
  Advokáti
  Právní služby
  Právo na právní pomoc
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://advokatnidenik.cz/archiv-ba/#1692344554853-db8cc2e4-5f02
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.