Number of the records: 1  

Poznámka spornosti a pasivní věcná legitimace v řízení podle § 986 odst. 1 ObčZ

 1. Main entry-name Spáčil, Jiří, 1953- (author)
  Title statementPoznámka spornosti a pasivní věcná legitimace v řízení podle § 986 odst. 1 ObčZ : rozsudek NS z 29. 6. 2022, sp. zn. 22 Cdo 32/2022
  AnnotationUstanovení § 986 odst. 1 ObčZ dává tomu, kdo tvrdí, že je ve svém právu dotčen zápisem provedeným do katastru nemovitostí (eventuálně i do jiného veřejného seznamu) bez právního důvodu ve prospěch jiného, možnost žádat, aby byla v katastru nemovitostí poznamenána poznámka spornosti. Tato poznámka, vylučující dobrou víru třetích osob ve stav zapsaný v katastru nemovitostí, však bude vymazána, jestliže žadatel do dvou měsíců od doručení žádosti o její provedení katastrálnímu úřadu (případně orgánu, který veřejný seznam vede), nedoloží, že své tvrzené právo uplatnil u soudu, a to proti osobám, v jejichž prospěch je právo dosud zapsáno. Žadatel nemá právo uplatnit uvedený nárok u soudu přímo proti katastrálnímu úřadu. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 6. 5. 2004, sp. zn. III. ÚS 258/03; nález Ústavního soudu ze dne 4. 2. 1997, sp. zn. Pl. ÚS 21/96; usnesení Ústavního soudu ze dne 17. 10. 2022, sp. zn. I. ÚS 2727/22.
  In Soudní rozhledy. - Roč. 29, (2023), č. 1, s. 12-14
  Subj. Headings Ústavní soud 2023
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 258/03
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 21/96
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 2727/22
  Katastr nemovitostí
  Zápis do katastru nemovitostí
  Spornost
  Poznámka spornosti
  Pasivní legitimace
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.