Number of the records: 1  

Historický vývoj podmíněného propuštění a jeho role v rámci výkonu trestu odnětí svobody do roku 1919 = Historical development of conditional release and its role in the prison system until 1919

 1. Main entry-name Klabačka, Ondřej, (author)
  Title statementHistorický vývoj podmíněného propuštění a jeho role v rámci výkonu trestu odnětí svobody do roku 1919 = Historical development of conditional release and its role in the prison system until 1919
  AnnotationOdkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 22. 3. 2001, sp. zn. III. ÚS 611/2000; nález Ústavního soudu ze dne 12. 5. 2011, sp. zn. III. ÚS 1735/10; nález Ústavního soudu ze dne 12. 2. 2019, sp. zn. III. ÚS 2204/17; nález Ústavního soudu ze dne 13. 7. 2021, sp. zn. IV. ÚS 575/21; nález Ústavního soudu ze dne 28. 11. 2018, sp. zn. II. ÚS 482/18.
  In Časopis pro právní vědu a praxi. - Roč. 31, (2023), č. 1, s. 47-92
  Subj. Headings Ústavní soud 2023
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 611/2000
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 1735/10
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 2204/17
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 575/21
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 482/18
  Podmíněné propuštění
  Trest odnětí svobody
  Výkon trestu
  Vězení
  Trestní sankce
  Dějiny trestního práva
  Dějiny práva
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://journals.muni.cz/cpvp/issue/view/2319
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.