Number of the records: 1  

Protection of Constitutional Identity as a Legitimate Aim for Differential Treatment

 1. Main entry-name Nugraha, Ignatius Yordan, (author)
  Title statementProtection of Constitutional Identity as a Legitimate Aim for Differential Treatment : ECtHR 9 June 2022, No. 49270/11, Savickis and Others v Latvia
  Translated titleOchrana ústavní identity jako legitimní cíl pro odlišné zacházení Rozsudek velkého senátu ESLP ze dne 9. června 2022, č. 49270/11, Savickis a ostatní proti Litvě
  In European constitutional law review. - Vol. 19, (2023), no. 1, s. 141-162
  Subj. Headings Ústavní identita
  Evropský soud pro lidská práva
  Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod
  Případová studie
  Litva
  Litevské ústavní právo
  Důchody
  Důchodové systémy
  Státní občanství
  Judikatura ESLP
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryVelká Británie
  LanguageEnglish
  URLhttps://www.cambridge.org/core/journals/european-constitutional-law-review/article/abs/protection-of-constitutional-identity-as-a-legitimate-aim-for-differential-treatment/4B6EE91B6180FA5B0ACF98E3A4F78B00 Protection of Constitutional Identity as a Legitimate Aim for Differential Treatment
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.