Number of the records: 1  

Pojištění pohledávek a zákonná cese podle § 2820 občanského zákoníku

 1. Main entry-name Mánek, Václav, (author)
  Title statementPojištění pohledávek a zákonná cese podle § 2820 občanského zákoníku
  Another responsib. Václavíková, Radka, (author)
  AnnotationAutoři hledají odpověď na otázku, jaký je z právnického hlediska osud pohledávky pojištěné pro případ dlužníkovy neschopnosti splácet po výplatě pojistného plnění. Konkrétně se zabývají otázkou, zda pojištěná pohledávka okamžikem výplaty pojistného plnění přejde prostřednictvím tzv. zákonné cese na pojistitele. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 17. 12. 1997, sp. zn. Pl. ÚS 33/97.
  In Obchodní právo. - Roč. 32, (2023), č. 1, s. 35-40
  Subj. Headings Ústavní soud 2023
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 33/97
  Pohledávky
  Pojištění
  Postoupení pohledávky
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.