Number of the records: 1  

Spotřebitel. Výkon rozhodčích nálezů

 1. Title statementSpotřebitel. Výkon rozhodčích nálezů : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. 3. 2021, sp. zn. 20 Cdo 2353/2020
  AnnotationPodá-li povinný návrh na zastavení exekuce z důvodu, že rozhodčí doložku uzavíral jako spotřebitel, ačkoliv § 2 odst. 1 zák. č. 216/1994 Sb. vylučuje od 1. 12. 2016 možnost řešit v rozhodčím řízení spory ze smluv, které se spotřebitelem uzavírá podnikatel, exekuční soud řízení přeruší a poučí jej, aby do 30 dnů podal u příslušného soudu návrh na zrušení rozhodčího nálezu (§ 35 odst. 2 uvedeného zákona). Odkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 26. 1. 2012, sp. zn. I. ÚS 199/11; nález Ústavního soudu ze dne 11. 12. 2014, sp. zn. III. ÚS 4084/12; nález Ústavního soudu ze dne 1. 11. 2016, sp. zn. II. ÚS 2230/16; nález Ústavního soudu ze dne 26. 2. 2019, sp. zn. III. ÚS 4129/18.
  In Vybraná judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva. - Roč. 26, (2022), č. 10, s. 625-629
  Subj. Headings Ústavní soud 2022
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 199/11
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 4084/12
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2230/16
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 4129/18
  Spotřebitel
  Spotřebitelské smlouvy
  Rozhodčí nálezy
  Zrušení rozhodčího nálezu
  Rozhodčí doložky
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://www.smarteca.cz/my-reader/JOOP-EJOURNAL-1022_00000000_0?fileName=chapter10.xhtml&location=pi-2797&anchor=pz4-13_1
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.