Number of the records: 1  

K nutné komunikační potřebě jako znaku veřejně přístupné účelové komunikace

 1. Main entry-name Dobrovolná, Eva, 1985- (author)
  Title statementK nutné komunikační potřebě jako znaku veřejně přístupné účelové komunikace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 6. 2022, č. j. 10 As 99/2022-56
  Another responsib. Králík, Michal, 1971- (author)
  AnnotationPři posouzení, zda je naplněna podmínka nutné komunikační potřeby jakožto jednoho ze znaků veřejně přístupné účelové komunikace, nelze vycházet pouze z toho, že v okolí existuje jiná pozemní komunikace, z rozdílu ve vzdálenostech sporné a alternativní komunikace nebo z toho, že alternativní cesta (silnice) je "kvalitnější" než sporná (např. polní nebo lesní) komunikace. Zohlednit je třeba také stav obou komunikací, jejich bezpečnost či konkrétní využívání v dané lokalitě, a to nejen z pohledu motoristů, ale i cyklistů nebo pěších. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 9. 1. 2008, sp. zn. II. ÚS 268/06.
  In Bulletin advokacie. - Roč. 2022, č. 11, s. 58-61
  Subj. Headings Ústavní soud 2022
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 268/06
  Komunikační potřeba
  Účelová komunikace
  Bezpečnost
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://advokatnidenik.cz/archiv-ba/#1677142441348-cda2f5a0-8e90
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.