Number of the records: 1  

Předběžné opatření podle § 452 z. ř. s. optikou Ústavního soudu

 1. Main entry-name Šínová, Renáta, 1978- (author)
  Title statementPředběžné opatření podle § 452 z. ř. s. optikou Ústavního soudu
  AnnotationNázor dítěte a jeho zjištění je nevyhnutelnou součástí řízení o úpravě péče o nezletilé, a to podle věku dítěte a jeho rozumové a volní vyspělosti. Soud vyjádřenému názoru nemusí vyhovět. V praxi může vést odchýlení se od názoru ke vzniku situací, při kterých se dítě proti rozhodnutí staví po jeho vydání negativně. Doposud byla tato situace řešena v rámci výkonu rozhodnutí. Ústavní soud v červnu a červenci 2022 nově rozhodoval o situaci, kdy byl tento nesouhlas dítěte prezentován jeho útěky a podle názoru obecných soudů bylo nezbytné zasáhnout do poměrů dítěte předběžným opatřením a jeho umístěním do ústavu. Je však nutné se zabývat tím, zda je taková ingerence státu do poměru dítěte ještě přípustná a souladná s jeho nejlepším zájmem. Autorka se tak zabývá dvěma rozhodnutími Ústavního soudu o předběžném opatření podle § 452 z. ř. s. a otázkou, zda je přípustné rozhodnout o ústavní péči nezletilého i coby nástroji pro jeho přesvědčení respektovat rozhodnutí soudu. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: usnesení Ústavního soudu ze dne 16. 6. 2022, sp. zn. II. ÚS 1336/22; usnesení Ústavního soudu ze dne 15. 7. 2022, sp. zn. III. ÚS 1575/22; nález Ústavního soudu ze dne 8. 10. 2018, sp. zn. II. ÚS 725/18; nález Ústavního soudu ze dne 13. 10. 2015, sp. zn. III. ÚS 3462/14; nález Ústavního soudu ze dne 30. 12. 2014, sp. zn. I. ÚS 1554/14; nález Ústavního soudu ze dne 18. 12. 2014, sp. zn. I. ÚS 1708/14; nález Ústavního soudu ze dne 19. 3. 2019, sp. zn. II. ÚS 3573/18.
  In Bulletin advokacie. - Roč. 2022, č. 11, s. 15-23
  Subj. Headings Ústavní soud 2022
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 1336/22
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 1575/22
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 725/18
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 3462/14
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 1554/14
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 1708/14
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 3573/18
  Předběžné opatření
  Nejlepší zájem dítěte
  Péče o nezletilé děti
  Řízení ve věcech péče o nezletilé
  Právo být slyšen
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://advokatnidenik.cz/archiv-ba/
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.