Number of the records: 1  

Síťová analýza disentujících ústavních soudců

 1. Main entry-name Vartazaryan, Gor, (author)
  Title statementSíťová analýza disentujících ústavních soudců
  AnnotationNa Ústavním soudě vzniká mezi soudci řada interakcí, ze kterých je možné pozorovat jejich vztahy. Jan Chmel zkoumal koalice mezi soudci z hlediska míry shody v hlasování. Doposud neprobádanou dimenzí zůstaly vztahy mezi soudci uplatňujícími disentní stanoviska. Odlišné stanovisko může soudce uplatnit solitérně nebo společně s dalšími soudci. Autor článku zkoumá vazby mezi soudci Ústavního soudu uplatňujícími disentní stanoviska ve třech dekádách jeho existence pomocí metody síťové analýzy. Dosavadní literatura využívající empirických metod v oblasti odlišných stanovisek se omezila na zkoumání specifického časového období či případů s ekonomickým nebo sociálním aspektem. Souhrnná analýza zahrnující veškeré tři dekády Ústavního soudu zaplňuje toto prázdné místo. Výsledky analýzy dokazují, že třetí dekáda Ústavního soudu představuje nejvíce polarizované období Ústavního soudu. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 20. 5. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 1/08; nález Ústavního soudu ze dne 13. 3. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 25/07; nález Ústavního soudu ze dne 4. 6. 2003, sp. zn. Pl. ÚS 14/02.
  In Právník. - Roč. 161, (2022), č. 12, s. 1196-1214
  Subj. Headings Ústavní soud 2022
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 1/08
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 25/07
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 14/02
  Soudci Ústavního soudu
  Ústavní soudnictví
  Rozhodování
  Rozhodování ústavních soudů
  Soudní rozhodnutí
  Disent
  Právní výzkum
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://www.ilaw.cas.cz/casopisy-a-knihy/casopisy/casopis-pravnik/archiv/2022/2022-12.html?a=3732
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.