Number of the records: 1  

Insolvenční řízení. Oddlužení. Poučovací povinnost soudu

 1. Title statementInsolvenční řízení. Oddlužení. Poučovací povinnost soudu : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 7. 2021, sen. zn. 29 NSČR 115/2020
  AnnotationInsolvenční zákon ani ve spojení s § 5 o. s. ř. nepředjímá, že při závěru, že dlužník neprošel tzv. testem konkursu ve smyslu § 415 insolvenčního zákona, ve znění účinném do 31. 5. 2019, by měl insolvenční soud konkretizovat a vyčíslit přesnou výši chybějící částky a umožnit dlužníku, aby tento rozdíl uhradil v určené lhůtě do majetkové podstaty. Odkazy na judikaturu ÚS: usnesení Ústavního soudu ze dne 5. 2. 2004, sp. zn. II. ÚS 624/02; nález Ústavního soudu ze dne 1. 7. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 14/10.
  In Vybraná judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva. - Roč. 26, (2022), č. 9, s. 528-537
  Subj. Headings Ústavní soud 2022
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 624/02
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 14/10
  Insolvenční řízení
  Oddlužení
  Poučovací povinnost soudu
  Dlužníci
  Majetková podstata
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://www.smarteca.cz/my-reader/JOOP-EJOURNAL-0922_00000000_0?fileName=chapter07.xhtml&location=pi-1425&anchor=pz2-9_1
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.