Number of the records: 1  

Rozklad jako opravný prostředek proti rozhodnutí Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře

 1. Main entry-name Kášová, Eva, (author)
  Title statementRozklad jako opravný prostředek proti rozhodnutí Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře
  AnnotationČeská právní úprava přiznává účastníkům správních řízení vedených Úřadem pro přístup k dopravní infrastruktuře právo podat opravný prostředek proti jeho rozhodnutí. Úřad je ovšem zřízen na základě směrnice a obsah unijního práva nelze v tomto případě opomíjet. Autorka článku se tedy zabývá otázkou, zda je právo podat rozklad v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru (dále jen "směrnice 2012/34/EU"). Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 31. 10. 2001, sp. zn. Pl. ÚS 15/01; nález Ústavního soudu ze dne 26. 4. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 21/04; nález Ústavního soudu ze dne 16. 5. 2007, sp. zn. IV. ÚS 493/06.
  In Soukromé právo. - Roč. 10, (2022), č. 12, s. 20-28
  Subj. Headings Ústavní soud 2022
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 15/01
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 21/04
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 493/06
  Dopravní infrastruktura
  Státní správa
  Správní řízení
  Opravné prostředky
  Rozklad
  Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.