Number of the records: 1  

Aktuální otázky institutu školských obvodů

 1. Main entry-name Čech, Jakub, (author)
  Title statementAktuální otázky institutu školských obvodů
  AnnotationAutor analyzuje právní úpravu školských obvodů a zabývá se aktuálními problémy, které se s tímto institutem pojí. Tyto problémy autor rozebírá jak z pohledu právní teorie, tak z pohledu aplikační praxe. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 1. 4. 2003, sp. zn. II. ÚS 119/01; stanovisko pléna Ústavního soudu ze dne 21. 5. 1996, sp. zn. Pl. ÚS-st. 1/96; nález Ústavního soudu ze dne 17. 12. 1997, sp. zn. Pl. ÚS 33/97.
  In Právní rozhledy. - Roč. 30, (2022), č. 18, s. 631-636
  Subj. Headings Ústavní soud 2022
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 119/01
  Stanovisko pléna ÚS Pl. ÚS-st 1/96
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 33/97
  Vzdělávání
  Právo na vzdělání
  Školství
  Základní školy
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.