Number of the records: 1  

Ústavnost zákonné úpravy diskvalifikace z výkonu funkce člena statutárního orgánu obchodní korporace

 1. Main entry-name Eichlerová, Kateřina, (author)
  Title statementÚstavnost zákonné úpravy diskvalifikace z výkonu funkce člena statutárního orgánu obchodní korporace : habilitační přednáška
  AnnotationAutorka si klade otázku, zda je úprava diskvalifikace v zákoně o obchodních korporacích souladná s LZPS, pokud jde o vymezení okruhu obchodních korporací, jichž se případné soudní rozhodnutí o vyloučení z výkonu funkce člena statutárního orgánu týká. Autorka dochází k závěru, že zákonná úprava není v souladu s Listinou, protože úprava de lege lata zasahuje do práva na samostatný výkon povolání ve větší míře, než je nezbytně nutné, a je tedy v rozporu s principem proporcionality. Tento závěr odůvodňuje tím, že soudu není umožněno stanovit jakékoli podmínky, za nichž by vylučovaná osoba mohla vykonávat funkci člena statutárního orgánu v obchodních korporacích, v nichž tuto funkci dosud nezastává a zákaz tak může dopadnout i na ty obchodní korporace, u kterých opakované porušení specifických povinností, pro něž byla vylučovaná osoba diskvalifikována, nepřipadá v úvahu. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 24. 4. 2012, sp. zn. Pl. ÚS 54/10; nález Ústavního soudu ze dne 17. 4. 2019, sp. zn. II. ÚS 3212/18; nález Ústavního soudu ze dne 22. 10. 2013, sp. zn. Pl. ÚS 19/13; nález Ústavního soudu ze dne 13. 5. 2014, sp. zn. Pl. ÚS 44/13; nález Ústavního soudu ze dne 20. 6. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 38/04; nález Ústavního soudu ze dne 7. 4. 2009, sp. zn. Pl. ÚS 35/08; nález Ústavního soudu ze dne 25. 10. 2016, sp. zn. II. ÚS 443/16; nález Ústavního soudu ze dne 12. 12. 2017, sp. zn. Pl. ÚS 26/16; nález Ústavního soudu ze dne 26. 2. 2019, sp. zn. Pl. ÚS 37/16.
  In Právník. - Roč. 161, (2022), č. 7, s. 697-703
  Subj. Headings Ústavní soud 2022
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 54/10
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 3212/18
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 19/13
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 44/13
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 38/04
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 35/08
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 443/16
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 26/16
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 37/16
  Obchodní korporace
  Statutární orgán
  Princip proporcionality
  Princip racionality
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://www.ilaw.cas.cz/casopisy-a-knihy/casopisy/casopis-pravnik/archiv/2022/2022-7.html?a=3696
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.