Number of the records: 1  

Kvality pojmu zásada a jejich význam pro (pracovní) právo

 1. Main entry-name Blažek, Michal, (author)
  Title statementKvality pojmu zásada a jejich význam pro (pracovní) právo
  AnnotationAutor si klade za cíl vymezit jednotlivé kvality pojmu právní zásada a za pomoci tohoto kroku vymezit, za jakých podmínek lze prohlásit v právu se vyskytující jev za právní zásadu novou, respektive nově objevenou. Kriticky přistupuje k vybraným jevům z oblasti pracovního práva, jež jsou pojmenovávány jinými autory, a argumentuje, proč se o právní zásady nejedná, byť tak o nich sami autoři hovoří. Poukazuje i na současné problémy pracovního práva, inspiruje se zejména kritikou obsaženou v zahraniční odborné literatuře, v českém pracovněprávním prostředí dosud přehlížené. Na základě této inspirace, ale zároveň i za pomocí deduktivní a induktivní metody použití vůči současné české pracovněprávní úpravě poukazuje na prostor (a nezbytnost) pro pojmenování nové zásady pracovního práva, která má vést k jeho větší realizaci a napomoci jeho dílčí problémy vyřešit. Dochází tak k reflexi recentního trvajícího faktického stavu, který je nejen autorem textu shledáván jako značně nevyhovující, kdy se zaměstnanci při nedodržování pravidel hry ze strany zaměstnavatelů v důležitých životních okamžicích obávají jít s nimi do střetu z důvodu obav o ztrátu zaměstnání nebo zhoršení pracovních podmínek, v důsledku čehož zůstává pracovněprávní hmotněprávní úprava obsažena toliko v právních normách, ale k realizaci ochrany v uspokojivé míře nedochází. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 4. 2. 1997, sp. zn. Pl. ÚS 21/96; nález Ústavního soudu ze dne 17. 12. 1997, sp. zn. Pl. ÚS 33/97; nález Ústavního soudu ze dne 18. 9. 2018, sp. zn. IV. ÚS 3/18; nález Ústavního soudu ze dne 19. 1. 2017, sp. zn. I. ÚS 3308/16; nález Ústavního soudu ze dne 20. 3. 2012, sp. zn. I. ÚS 660/09; usnesení Ústavního soudu ze dne 5. 11. 1998, sp. zn. I. ÚS 393/98; nález Ústavního soudu ze dne 23. 3. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 8/07; nález Ústavního soudu ze dne 31. 3. 1999, sp. zn. Pl. ÚS 15/98; nález Ústavního soudu ze dne 5. 4. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 44/03; nález Ústavního soudu ze dne 26. 9. 2000, sp. zn. I. ÚS 129/2000; nález Ústavního soudu ze dne 24. 11. 2004, sp. zn. III. ÚS 351/04; usnesení Ústavního soudu ze dne 31. 8. 2021, sp. zn. I. ÚS 2820/20.
  In Právník. - Roč. 161, (2022), č. 7, s. 654-680
  Subj. Headings Ústavní soud 2022
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 21/96
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 33/97
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 3/18
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 3308/16
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 660/09
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 393/98
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 8/07
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 15/98
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 44/03
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 129/2000
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 351/04
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 2820/20
  Právní zásady
  Realizace práva
  Právní normy
  Pracovní právo
  Ochrana zaměstnanců
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://www.ilaw.cas.cz/casopisy-a-knihy/casopisy/casopis-pravnik/archiv/2022/2022-7.html?a=3693
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.