Number of the records: 1  

Rücksicht auf kulturellen, sprachlichen und religiösen Hintergrund bei der Inobhutnahme eines Kindes

 1. Title statementRücksicht auf kulturellen, sprachlichen und religiösen Hintergrund bei der Inobhutnahme eines Kindes : Kilic gg Österreich (12.1.2023)
  Translated titleRozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 12. ledna 2023 ve věci Kilic proti Rakousku č. j.27700/15 Zohlednění kulturního, jazykového a náboženského původu při převzetí péče o dítě
  In Newsletter Menschenrechte. - Jhrg. 32, (2023), Heft 1, s. 52-58
  Subj. Headings Evropský soud pro lidská práva
  Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod
  Nejlepší zájem dítěte
  Péče o dítě
  Právo na rodinný život
  Vyvažování
  Pěstounská péče
  Rakousko
  Jazyk
  Rodiče a děti
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryRakousko
  LanguageGerman
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.