Number of the records: 1  

Präzisierung der für den Schutz von Whistleblowern ausschlaggebenden Kriterien

 1. Title statementPräzisierung der für den Schutz von Whistleblowern ausschlaggebenden Kriterien : Halet gg Luxemburg (GK) (14.2.2023
  Translated titleRozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 14. února 2023 ve věci Halet proti Lucembursku č. j. 21884/18 Vyjasnění kritérií rozhodných pro ochranu oznamovatelů
  In Newsletter Menschenrechte. - Jhrg. 32, (2023), Heft 1, s. 69-77
  Subj. Headings Evropský soud pro lidská práva
  Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod
  Lucembursko
  Svoboda projevu
  Whistleblowing
  Princip subsidiarity
  Pracovní prostředí
  Ochrana zaměstnanců
  Zaměstnavatel
  Zaměstnanci
  Veřejný zájem
  Informace
  Daňový únik
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryRakousko
  LanguageGerman
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.