Number of the records: 1  

Důvody pro zvýšení výživného na dítě

 1. Main entry-name Klejchová, Lucie, (author)
  Title statementDůvody pro zvýšení výživného na dítě
  AnnotationVyživovací povinnost rodičů k dětem je upravena v ustanovení § 910 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Rozsah vyživovací povinnosti je dán možnostmi, schopnostmi a majetkovými poměry povinného rodiče a odůvodněnými potřebami oprávněného dítěte. Tento zákonný rozsah navazuje na kritérium shodné životní úrovně povinného rodiče a dítěte. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález ÚS ze dne 16. 15. 2015, sp. zn. IV. ÚS 650/15.
  In Rodinné listy. - Roč. 11, (2022), č. 8, s. 23-25
  Subj. Headings Ústavní soud 2022
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 650/15
  Rodiče a děti
  Výživné
  Výše výživného
  Vyživovací povinnost
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLRodinné listy heslo na vyžádání v knihovně
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.