Number of the records: 1  

Odporuje česká právní úprava data retention právu Evropské unie?

 1. Main entry-name Denemark, Jaroslav, (author)
  Title statementOdporuje česká právní úprava data retention právu Evropské unie?
  AnnotationPovinnost provozovatelů telekomunikačních sítí uchovávat provozní a lokalizační údaje byla českému právnímu řádu známa již před platností nechvalně proslulé směrnice o uchovávání údajů (data retention directive). Původní právní úprava data retention byla dokonce zrušena Ústavním soudem České republiky ještě před vynesením rozsudku SD EU s populárním názvem Digital Rights Ireland. Nové znění právní úpravy bylo však přezkoumáváno Ústavním soudem ČR znovu, tentokrát již ale úprava s ústavním pořádkem byla shledána jako souladná. Otázkou však zůstává, zda je česká právní úprava souladná s unijním právem, když SD EU již v několika případech dal určitá vodítka k nepřípustnosti celoplošného uchovávání telekomunikačních metadat. Odkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 22. 3. 2011, sp. zn. Pl. ÚS 24/10; nález Ústavního soudu ze dne 20. 12. 2011, sp. zn. Pl. ÚS 24/11; nález Ústavního soudu ze dne 14. 5. 2019, sp. zn. Pl. ÚS 45/17.
  In Jurisprudence. - Roč. 31, (2022), č. 6, s. 1-14
  Subj. Headings Ústavní soud 2022
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 24/10
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 24/11
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 45/17
  Data retention
  Zákon o elektronických komunikacích
  Telekomunikační sítě
  Lokalizační údaje
  Telekomunikační provoz
  Soudní dvůr Evropské unie
  Judikatura SDEU
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://www.jurisprudence.cz/cz/casopis/archiv/6-2022
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.