Number of the records: 1  

Nález Ústavního soudu České republiky IV. ÚS 2002/22

 1. Main entry-name Tryzna, Jan, 1978- (author)
  Title statementNález Ústavního soudu České republiky IV. ÚS 2002/22
  AnnotationJe povinností obecných soudů v řízení o úpravě poměrů nezletilého náležitě přezkoumat ty okolnosti, které nasvědčují závěru, že došlo k podstatné změně poměrů oproti stavu, za kterého bylo původně rozhodováno. Opačný postup vede k porušení ústavně zaručeného práva na péči o děti a jejich výchovu a na soudní ochranu dle čl. 32 odst. 4 a čl. 36 odst. 1 LZPS. Podstatná změna okolností může nastat u kteréhokoliv účastníka, tj. jak u otce, tak u matky i u nezletilého. Není nutné, aby tato změna nastala u všech současně. Odkaz na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 20. 9. 2022, sp. zn. IV. ÚS 2002/22.
  In Jurisprudence. - Roč. 31, (2022), č. 5, s. 51-52
  Subj. Headings Ústavní soud 2022
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 2002/22
  Nezletilí
  Řízení ve věcech péče o nezletilé
  Péče o nezletilé děti
  Právo na výchovu dítěte
  Právo na soudní ochranu
  Styk rodičů s dětmi
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://www.jurisprudence.cz/cz/casopis/archiv/5-2022
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1