Number of the records: 1  

Mezinárodní soft law jako koncept v judikatuře správních soudů

 1. Main entry-name Hubková, Pavlína, (author)
  Title statementMezinárodní soft law jako koncept v judikatuře správních soudů
  AnnotationMezinárodní soft law jako pojem zastřešuje velké množství různorodých mezinárodních aktů, které nejsou právně závazné, ale přesto mají schopnost vyvolat právní účinky. Pro vnitrostátní soudy představuje mezinárodní soft law cizí element, protože vzniká mimo stát a vzpouzí se tradičnímu binárnímu pojetí práva, podle kterého musí být právní normy závazné, jinak nejsou vůbec právem. Tento cizí element se přesto dostává do rozhodování českých správních soudů. Autorka mapuje, jak a v jakých situacích s konceptem soft law správní soudy pracují a jaké důsledky ze soft law vyvozují. Odkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 3. 5. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 66/04; nález Ústavního soudu ze dne 5. 10. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 61/04; nález Ústavního soudu ze dne 29. 9. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 33/09; nález Ústavního soudu ze dne 27. 10. 2015, sp. zn. I. ÚS 860/15; nález Ústavního soudu ze dne 23. 1. 2018, sp. zn. I. ÚS 2637/17.
  In Jurisprudence. - Roč. 31, (2022), č. 5, s. 1-10
  Subj. Headings Ústavní soud 2022
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 66/04
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 61/04
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 33/09
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 860/15
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2637/17
  Mezinárodní právo
  Soft-law
  Aplikace práva
  Judikatura
  Správní soudnictví
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://www.jurisprudence.cz/cz/casopis/archiv/5-2022
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.