Number of the records: 1  

Lhůta k podání stížnosti proti usnesení o vykonání podmíněně uloženého trestu odnětí svobody

 1. Main entry-name Daňková, Markéta, (author)
  Title statementLhůta k podání stížnosti proti usnesení o vykonání podmíněně uloženého trestu odnětí svobody : nález Ústavního soudu ze dne 20. 6. 2022, sp. zn. I. ÚS 985/22
  AnnotationLhůtu k podání stížnosti proti usnesení, jímž soud rozhodl dle § 83 odst. 1 trestního zákoníku o tom, že odsouzený vykoná trest odnětí svobody, původně uložený jako podmíněný, je nutno odvíjet od doporučení opisu usnesení odsouzenému nebo jeho obhájci, neboť teprve z něj se účastník řízení v podrobnostech dozví důvody, pro které soud vydal pro něj nepříznivé rozhodnutí. Pokud stížnostní soud odvíjí běh lhůty pro podání stížnosti od okamžiku vyhlášení usnesení a stížnost pro opožděnost zamítne, jedná v rozporu s právem odsouzeného na přístup k soudu zakotveným v čl. 36 odst. 1 LZPS. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 20. 6. 2022, sp. zn. I. ÚS 985/22.
  In Státní zastupitelství. - Roč. 20, (2022), č. 5, s. 55
  Subj. Headings Ústavní soud 2022
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 985/22
  Trest odnětí svobody
  Podmíněné odsouzení
  Stížnost
  Lhůta k podání stížnosti
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://www.smarteca.cz/my-reader/STAT-ZASTUP-EJOURNAL-0522_00000000_0?fileName=chapter07.xhtml&location=pi-3293
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.