Number of the records: 1  

K odměně obhájce za nahlížení do trestního spisu v průběhu vyšetřování

 1. Main entry-name Rázková, Renata, (author)
  Title statementK odměně obhájce za nahlížení do trestního spisu v průběhu vyšetřování : nález Ústavního soudu ze dne 22. 2. 2022, sp. zn. III. ÚS 2289/21
  AnnotationMohou-li obecné soudy nahlédnutí do spisu v průběhu vyšetřování posoudit podle § 11 odst. 3 advokátního tarifu jako samostatný úkon právní služby, obdobný nahlédnutí do spisu při skončení vyšetřování [§ 11 odst. 1 písm. f) advokátního tarifu], měl by obhájcům odměnu za tento úkon přiznat, nejsou-li v řízení přítomny a řádně odůvodněny výjimečné okolnosti (např. zjevná neúčelnost úkonu), jež by přiznání odměny vylučovaly. Opačný postup, vedoucí k nepřiznání odměny za nahlédnutí do spisu v průběhu vyšetřování, zastávající s odkazem na prostý text § 11 odst. 1 písm. f) advokátního tarifu výklad, že odměnu lze přiznat pouze za nahlédnutí do spisu při skončení vyšetřování, nepřímo oslabuje rovné postavení obviněného v trestním řízení a v případě zastoupení obhájcem porušuje obhájcovo legitimní očekávání odměny za vykonanou práci podle čl. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod a také jeho právo na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 LZPS. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 22. 2. 2022, sp. zn. III. ÚS 2289/21; nález Ústavního soudu ze dne 1. 3. 2021, sp. zn. I. ÚS 3906/17; nález Ústavního soudu ze dne 26. 4. 2005, sp. zn. IV. ÚS 167/05; nález Ústavního soudu ze dne 3. 2. 1999, sp. zn. Pl. ÚS 19/98; nález Ústavního soudu ze dne 4. 2. 1997, sp. zn. Pl. ÚS 21/96; nález Ústavního soudu ze dne 1. 7. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 9/07.
  In Bulletin advokacie. - Roč. 2022, č. 5, s. 50-52
  Subj. Headings Ústavní soud 2022
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 2289/21
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 3906/17
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 167/05
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 19/98
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 21/96
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 9/07
  Vyšetřování
  Trestní řízení
  Nahlížení do spisu
  Odměny obhájců
  Advokátní tarif
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://advokatnidenik.cz/archiv-ba/#1677671710328-2673d845-8616
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.