Number of the records: 1  

Verweigerung der Adoption von im Ausland von Leihmutter geborenen Kindern durch die Wunschmutter

 1. Title statementVerweigerung der Adoption von im Ausland von Leihmutter geborenen Kindern durch die Wunschmutter : K. K. ua gg Dänemark (6.12.2022)
  Translated titleZamítnutí adopce dítěte narozeného náhradní matce v zahraničí zamýšlenou matkou Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 6. prosince 2022 ve věci K. K. a další proti Dánsku; stížnost č. 25212/21
  In Newsletter Menschenrechte. - Jhrg. 31, (2022), Heft 6, s. 542-546
  Subj. Headings Adopce
  Dítě
  Dánsko
  Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod
  Evropský soud pro lidská práva
  Právo na rodinný život
  Prostor pro uvážení
  Nejlepší zájem dítěte
  Reprodukce
  Osobní stav
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryRakousko
  LanguageGerman
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.