Number of the records: 1  

Důvody pro zdrženlivý přezkum Ústavním soudem = Reasons for deference by the Czech Constitutional Court

 1. Main entry-name Kratochvíl, Jan, 1978- (author)
  Title statementDůvody pro zdrženlivý přezkum Ústavním soudem = Reasons for deference by the Czech Constitutional Court
  AnnotationV literatuře bylo uvedeno mnoho důvodů, proč soudy respektují rozhodnutí jiných orgánů nebo nižších soudů. Některé se týkají strukturálních otázek, jako je doktrína dělby moci, jiné se vztahují k povaze předmětu řízení. Na základě empirické analýzy stovek rozhodnutí Ústavního soudu autor uvádí důvody, které vedou ke zdrženlivému přezkumu Ústavním soudem. Hlavním důvodem deference v praxi Ústavního soudu je komplexnost posuzované problematiky a objektivní mezery v poznání. První z nich se projevuje zejména při přezkumu hospodářských otázek. Druhý se názorně ukázal při nedávné pandemii nemoci COVID-19. Autor důvody pro zdrženlivost, které ve své praxi používá Ústavní soud, analyzuje a argumentuje, že komplexnost problému a objektivní mezery ve znalostech jsou dobrými důvody pro deferenci. Oproti tomu zvýšená potřeba mimoprávních expertních znalostí či doktrína dělby moci nejsou důvody, které by samy o sobě mohly vysvětlit, kdy má být Ústavní soud zdrženlivý. Odkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 18. 5. 2021, sp. zn. Pl. ÚS 87/20; nález Ústavního soudu ze dne 18. 5. 2021, sp. zn. Pl. ÚS 97/20; nález Ústavního soudu ze dne 27. 2. 2018, sp. zn. Pl. ÚS 15/17; nález Ústavního soudu ze dne 28. 6. 2016, sp. zn. Pl. ÚS 18/15; usnesení Ústavního soudu ze dne 8. 7. 2014, sp. zn. I. ÚS 3348/13; nález Ústavního soudu ze dne 21. 4. 2009, sp. zn. Pl. ÚS 29/08; nález Ústavního soudu ze dne 8. 8. 2017, sp. zn. Pl. ÚS 9/15; usnesení Ústavního soudu ze dne 6. 2. 2014, sp. zn. I. ÚS 3271/13; nález Ústavního soudu ze dne 29. 5. 2013, sp. zn. Pl. ÚS 10/13; nález Ústavního soudu ze dne 23. 3. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 8/07; nález Ústavního soudu ze dne 21. 6. 2000, sp. zn. Pl. ÚS 3/2000; nález Ústavního soudu ze dne 8. 12. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 21/20; nález Ústavního soudu ze dne 12. 5. 2015, sp. zn. Pl. ÚS 55/13; nález Ústavního soudu ze dne 24. 4. 2012, sp. zn. Pl. ÚS 54/10; nález Ústavního soudu ze dne 20. 5. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 1/08; nález Ústavního soudu ze dne 25. 10. 2016, sp. zn. II. ÚS 443/16; nález Ústavního soudu ze dne 22. 6. 2021, sp. zn. Pl. ÚS 93/20; nález Ústavního soudu ze dne 22. 10. 2013, sp. zn. Pl. ÚS 19/13; nález Ústavního soudu ze dne 17. 12. 2019, sp. zn. Pl. ÚS 31/17; nález Ústavního soudu ze dne 12. 12. 2017, sp. zn. Pl. ÚS 26/16; nález Ústavního soudu ze dne 7. 4. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 30/16; usnesení Ústavního soudu ze dne 22. 4. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 8/20; nález Ústavního soudu ze dne 25. 10. 2011, sp. zn. Pl. ÚS 14/09; nález Ústavního soudu ze dne 27. 1. 2015, sp. zn. Pl. ÚS 19/14; nález Ústavního soudu ze dne 3. 2. 2011, sp. zn. III. ÚS 449/06; nález Ústavního soudu ze dne 16. 4. 2015, sp. zn. III. ÚS 1479/14; usnesení Ústavního soudu ze dne 15. 4. 2014, sp. zn. II. ÚS 409/14; nález Ústavního soudu ze dne 18. 12. 2018, sp. zn. Pl. ÚS 4/18; usnesení Ústavního soudu ze dne 17. 5. 2017, sp. zn. III. ÚS 3489/16; nález Ústavního soudu ze dne 16. 5. 2018, sp. zn. Pl. ÚS 15/16; nález Ústavního soudu ze dne 11. 5. 2010, sp. zn. I. ÚS 1505/08; usnesení Ústavního soudu ze dne 28. 6. 2011, sp. zn. IV. ÚS 1579/11; nález Ústavního soudu ze dne 11. 11. 2014, sp. zn. I. ÚS 2930/13; nález Ústavního soudu ze dne 11. 8. 2020, sp. zn. III. ÚS 1121/20; nález Ústavního soudu ze dne 23. 8. 2021, sp. zn. II. ÚS 1440/21; nález Ústavního soudu ze dne 12. 5. 2015, sp. zn. I. ÚS 2903/14; nález Ústavního soudu ze dne 26. 4. 2022, sp. zn. IV. ÚS 3318/21; nález Ústavního soudu ze dne 24. 2. 2021, sp. zn. I. ÚS 2890/20; nález Ústavního soudu ze dne 18. 11. 2020, sp. zn. III. ÚS 402/20; nález Ústavního soudu ze dne 30. 6. 2020, sp. zn. II. ÚS 648/18; nález Ústavního soudu ze dne 11. 10. 2016, sp. zn. IV. ÚS 899/15.
  In Časopis pro právní vědu a praxi. - Roč. 30, (2022), č. 4, s. 805-827
  Subj. Headings Ústavní soud 2022
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 87/20
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 97/20
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 17/15
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 18/15
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 3348/13
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 29/08
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 9/15
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 3271/13
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 10/13
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 8/07
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 3/2000
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 21/20
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 55/13
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 54/10
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 1/08
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 443/16
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 93/20
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 19/13
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 31/17
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 26/16
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 30/16
  Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 8/20
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 14/09
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 19/14
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 449/06
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 1479/14
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 409/14
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 4/18
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 3489/16
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 15/16
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 1505/08
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 1579/11
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2930/13
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 1121/20
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 1440/21
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2903/14
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 3318/21
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2890/20
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 402/20
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 648/18
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 899/15
  Zdrženlivost
  Deference
  Soudní přezkum
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://journals.muni.cz/cpvp/issue/view/2293
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.