Number of the records: 1  

Salus populi jako korektiv rozhodování v pandemických situacích = Salus populi as a corrective to decision-making in pandemic situations

 1. Main entry-name Škop, Martin, 1977- (author)
  Title statementSalus populi jako korektiv rozhodování v pandemických situacích = Salus populi as a corrective to decision-making in pandemic situations : past, nebo cíl? = trap or target?
  AnnotationAutor se věnuje způsobům vypořádání se s krizovou situací (epidemií) v dílech právně filozofických autorů sedmnáctého století (Hobbes, Spinoza, Mansvelt, Locke) a dílech krásné literatury (Mann, Camus, Čapek) a zkoumá možnosti jejich využití v současném prostředí právního řádu České republiky. Autor zjišťuje, že metody použité v této literatuře jsou přenositelné i do současnosti a mohou tak nabídnout alespoň kontury racionální regulace. Určité meze regulace, plynoucí nejen ze sféry ryze právního uvažování, ale také z literatury (včetně literatury počátku 20. století v ČR) jsou proto možným základem naší současné právní identity. Odkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 9. 2. 2021, sp. zn. Pl. ÚS 106/20; nález Ústavního soudu ze dne 4. 1. 2022, sp. zn. Pl. ÚS 34/21.
  In Časopis pro právní vědu a praxi. - Roč. 30, (2022), č. 4, s. 785-803
  Subj. Headings Ústavní soud 2022
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 106/20
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 34/21
  Epidemie
  Právní regulace
  Právo a literatura
  Filozofie práva
  Právní filozofie
  Nemoci
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://journals.muni.cz/cpvp/article/view/21544
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.