Number of the records: 1  

Obyčejové právo v českém právním řádu

 1. Main entry-name Horák, Ondřej, 1978- (author)
  Title statementObyčejové právo v českém právním řádu
  AnnotationPodle převažujícího přístupu české právněteoretické literatury (zvláště V. Knappa, J. Boguszaka a A. Gerlocha) není právní obyčej pramenem kontinentálního práva. Na základě zahraničních (zejména německojazyčných) publikací (mj. F. Gschnitzera, F. Bydlinského, B. Rütherse) se autor snaží ukázat, že obyčejové právo stále bývá uznáváno za jeden z pramenů kontinentálních právních řádů, někde výslovně právními předpisy (např. občanskými zákoníky Španělska či Švýcarska), jinde výkladem (v Německu či Rakousku). Pozornost je věnována také (tradičně sporné) problematice ustálené judikatury jako jednoho z druhů obyčejového práva. Dále jsou představeny konkrétní příklady, které je podle názoru autora možné chápat jako působení právního obyčeje v českém právu (v případě vyloučení či zúžení aplikace právní úpravy, rozšíření její aplikace či zmírnění tvrdosti). Tyto příklady jsou voleny nejen z oblasti práva soukromého, ale také veřejného (včetně práva finančního, správního či trestního). Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 17. 12. 1997, sp. zn. Pl. ÚS 33/97; nález Ústavního soudu ze dne 20. 6. 2001, sp. zn. Pl. ÚS 14/01; nález Ústavního soudu ze dne 6. 9. 2005, sp. zn. I. ÚS 643/04; usnesení Ústavního soudu ze dne 19. 7. 2007, sp. zn. II. ÚS 144/05.
  In Právník. - Roč. 161, (2022), č. 5, s. 443-453
  Subj. Headings Ústavní soud 2022
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 33/97
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 14/01
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 643/04
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 144/05
  Obyčejové právo
  Soudcovské právo
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://www.ilaw.cas.cz/casopisy-a-knihy/casopisy/casopis-pravnik/archiv/2022/2022-5.html?a=3674
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.