Number of the records: 1  

Fikce doručení a její vymezení

 1. Main entry-name Mučka Pevala, Patrícia (author)
  Title statementFikce doručení a její vymezení
  AnnotationAutorka analyzuje způsob vyjádření fikce doručení v právu trestním a občanském a dále se zaměřuje na její zakotvení ve zvláštní správněprávní úpravě. Zabývá se také otázkou, zda by se měla úprava fikce doručení ve správním řádu inspirovat jinými procesními předpisy, či nikoliv. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 1. 10. 2002, sp. zn. II. ÚS 92/01; nález Ústavního soudu ze dne 21. 1. 2013, sp. zn. IV. ÚS 2477/12; nález Ústavního soudu ze dne 11. 6. 2013, sp. zn. III. ÚS 272/13; nález Ústavního soudu ze dne 1. 10. 2015, sp. zn. IV. ÚS 883/15; nález Ústavního soudu ze dne 24. 5. 2011, sp. zn. II. ÚS 817/11.
  In Právní rozhledy. - Roč. 30, (2022), č. 11, s. 404-409
  Subj. Headings Ústavní soud 2022
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 92/01
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 2477/12
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 272/13
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 883/15
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 817/11
  Doručení
  Doručování písemností
  Fikce
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.