Number of the records: 1  

Cochemská praxe v ČR

 1. Main entry-name Vraštilová, Nikol, (author)
  Title statementCochemská praxe v ČR
  AnnotationCochemská praxe se v českém prostředí začala rozvíjet v roce 2015, jde tedy o cestu poměrně novou a nepříliš frekventovanou. Přináší řešení, jak dítěti usnadnit nelehké období rozchodu či rozvodu rodičů. Díky zapojení odborníků z několika odvětví se Cochemská praxe snaží přimět rodiče dospět ke vzájemné dohodě a spolupráci, a tím minimalizovat rodičovský konflikt. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 15. 3. 2016, sp. zn. III. ÚS 2298/15; nález Ústavního soudu ze dne 26. 5. 2014, sp. zn. I. ÚS 2482/13.
  In Právní rozhledy. - Roč. 30, (2022), č. 11, s. 391-399
  Subj. Headings Ústavní soud 2022
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 2298/15
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2482/13
  Rodiče a děti
  Péče o dítě
  Styk rodičů s dětmi
  Rozvod
  Sociálně-právní ochrana dětí
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.