Number of the records: 1  

Podání účastníka řízení porušující povinnou úctu vůči soudu

 1. Main entry-name Králík, Michal, 1971- (author)
  Title statementPodání účastníka řízení porušující povinnou úctu vůči soudu : rozhodnutí NS Československé republiky z 18. 3. 1943, sp. zn. R I 51/43 (Vážný 18466)
  Another responsib. Lavický, Petr, 1977- (author)
  AnnotationPro posouzení otázky, porušila-li strana nebo její právní zástupce obsahem podání povinnou úctu vůči soudu, nesejde na tom, zda je okolnost obsahující urážku pravdivá čili nic, nýbrž jen na tom, zda bylo nezbytně potřebí, aby byla uvedena v podání na soud. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 17. 10. 2000, sp. zn. I. ÚS 211/99.
  In Soudní rozhledy. - Roč. 28, (2022), č. 4, s. 142-143
  Subj. Headings Ústavní soud 2022
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 211/99
  Soudní podání
  Urážka
  Exekuční řízení
  Odklad exekuce
  Pořádková pokuta
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1