Number of the records: 1  

Podmínky použití invazivních metod zásahů do tělesné integrity v zákoně o Policii České republiky

 1. Main entry-name Mates, Pavel, 1947- (author)
  Title statementPodmínky použití invazivních metod zásahů do tělesné integrity v zákoně o Policii České republiky
  Another responsib. Fiala, Zdeněk (author)
  AnnotationZjišťování, respektive prokazování totožnosti patří mezi tradiční oprávnění Policie České republiky při ochraně toho, co je zahrnováno pod pojem policejní statky. Při realizaci tohoto oprávnění dochází nezbytně k postižení osobnostních práv fyzické osoby a vzhledem k tomu musí být podmínky a také způsoby pro zjišťování a prokazování totožnosti stanoveny zákonem, což platí tím spíše, dochází-li přitom k zásahům do tělesné integrity. Za jeden z hlavních problémů stávající právní úpravy lze považovat to, že to, co by mělo být upraveno zákonem, je z nemalé části řešeno pouhým vnitřním předpisem. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 22. 3. 2022, sp. zn. Pl. ÚS 7/18; nález Ústavního soudu ze dne 4. 4. 2002, sp. zn. III. ÚS 627/01; nález Ústavního soudu ze dne 30. 5. 2000, sp. zn. I. ÚS 533/98; usnesení Ústavního soudu ze dne 11. 5. 2004, sp. zn. I. ÚS 176/04; usnesení Ústavního soudu ze dne 6. 1. 1998, sp. zn. I. ÚS 263/97; nález Ústavního soudu ze dne 11. 10. 2021, sp. zn. II. ÚS 1022/21; usnesení Ústavního soudu ze dne 18. 9. 2013, sp. zn. I. ÚS 2661/13; nález Ústavního soudu ze dne 28. 11. 2017, sp. zn. I. ÚS 839/17; nález Ústavního soudu ze dne 9. 10. 2018, sp. zn. III. ÚS 309/16; nález Ústavního soudu ze dne 22. 2. 2006, sp. zn. I. ÚS 671/05; nález Ústavního soudu ze dne 23. 5. 2007, sp. zn. III. ÚS 655/06; stanovisko pléna Ústavního soudu ze dne 30. 11. 2010, sp. zn. Pl. ÚS-st. 30/10.
  In Trestněprávní revue. - Roč. 21, (2022), č. 4, s. 208-217
  Subj. Headings Ústavní soud 2022
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 7/18
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 627/01
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 533/98
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 176/04
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 263/97
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 1022/21
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 2661/13
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 839/17
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 309/16
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 671/05
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 655/06
  Stanovisko pléna ÚS Pl. ÚS-st 30/10
  Tělesná a duševní integrita
  Zásah do osobní integrity
  Policie
  Pravomoc policie
  Policejní vyšetřování
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.