Number of the records: 1  

Ověření příjmů a výdajů při posouzení úvěruschopnosti u smlouvy o spotřebitelském úvěru jiném než na bydlení

 1. Main entry-name Flídr, Jan, (author)
  Title statementOvěření příjmů a výdajů při posouzení úvěruschopnosti u smlouvy o spotřebitelském úvěru jiném než na bydlení
  AnnotationPoskytovatel spotřebitelského úvěru je povinen posoudit úvěruschopnost spotřebitele. V aplikační praxi lze sledovat, že různé orgány veřejné moci kladou na posouzení úvěruschopnosti spotřebitele odlišné požadavky. Na základě kritické analýzy rozhodovací praxe finančního arbitra a některých soudů nižších stupňů lze dát podnět ke sjednocení této praxe při posouzení otázky, zda poskytovatel řádně ověřil příjmy a výdaje spotřebitele před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru jiném než na bydlení. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: usnesení Ústavního soudu ze dne 22. 6. 2021, sp. zn. I. ÚS 1543/21; nález Ústavního soudu ze dne 22. 11. 2016, sp. zn. IV. ÚS 2989/16; nález Ústavního soudu ze dne 23. 11. 2017, sp. zn. I. ÚS 2063/17; nález Ústavního soudu ze dne 16. 7. 2015, sp. zn. III. ÚS 1996/13; nález Ústavního soudu ze dne 10. 12. 2020, sp. zn. II. ÚS 2522/19; usnesení Ústavního soudu ze dne 28. 1. 2020, sp. zn. III. ÚS 1972/19.
  In Právní rozhledy. - Roč. 30, (2022), č. 10, s. 343-355
  Subj. Headings Ústavní soud 2022
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 1543/21
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 2989/16
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2063/17
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 1996/13
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2522/19
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 1972/08
  Spotřebitelský úvěr
  Smlouvy o úvěru
  Spotřebitel
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.