Number of the records: 1  

Korporace - aktuální právní pojetí v historickém kontextu

 1. Main entry-name Chrenek, Tomáš, (author)
  Title statementKorporace - aktuální právní pojetí v historickém kontextu
  AnnotationČlánek se zabývá právním vývojem korporací, zejména pak nejjednodušších forem korporací soukromého práva (spolků). Osou textu je římskoprávní úprava korporací a její kontinuita až do aktuálního pojetí těchto právnických osob dle českého účinného práva. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 14. 10. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 40/06.
  In Obchodní právo. - Roč. 31, (2022), č. 4, s. 2-8
  Subj. Headings Ústavní soud 2022
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 40/06
  Korporace
  Spolky
  Římské právo
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.