Number of the records: 1  

Akciová společnost. Akcionářská dohoda

 1. Title statementAkciová společnost. Akcionářská dohoda : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. 3. 2021, sp. zn. 27 Cdo 1873/2019
  AnnotationAkcionáři mohou v akcionářské dohodě převzít závazek, že se u členů představenstva přimluví za konkrétní řešení určité záležitosti spadající do obchodního vedení, tedy, že předestřou představenstvu (jeho členům) svůj názor či argumenty, jimiž představenstvo sice nebude vázáno, ale jež může vzít v úvahu při svém rozhodování. Akcionáři se také mohou v akcionářské dohodě zavázat, že představenstvo v určité záležitosti přijme určité rozhodnutí. V takovém případě nejde o závazek přímluvy, ale o převzetí odpovědnosti za určitý výsledek. Takové ujednání nelze považovat automaticky za odporující zákonnému zákazu udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení. Závazek přímluvy či "garanci výsledku" mohou akcionáři převzít zásadně toliko ve vztahu k takovému jednání (rozhodování) představensta (jeho členů), které je v souladu s právními předpisy a stanovami, včetně povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře. Odkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 28. 11. 2017, sp. zn. III. ÚS 3033/17; nález Ústavního soudu ze dne 14. 4. 2005, sp. zn. I. ÚS 625/03; nález Ústavního soudu ze dne 13. 9. 2016, sp. zn. I. ÚS 190/15.
  In Vybraná judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva. - Roč. 26, (2022), č. 4, s. 264-270
  Subj. Headings Ústavní soud 2022
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 3033/17
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 625/03
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 190/15
  Akciové společnosti
  Akcionářské dohody
  Akcionáři
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://www.smarteca.cz/my-reader/JOOP-EJOURNAL-0422_00000000_0?fileName=chapter07.xhtml&location=pi-2329&anchor=pz4-9_1
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.