Number of the records: 1  

Akciová společnost. Zpráva o vztazích. Znalecký posudek

 1. Title statementAkciová společnost. Zpráva o vztazích. Znalecký posudek : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 3. 2021, sp. zn. 27 Cdo 2515/2020
  AnnotationZprávu o vztazích má valná hromada akciové společnosti projednat za stejných podmínek jako účetní závěrku - s tím rozdílem, že valná hromada akciové společnosti zprávu o vztazích neschvaluje, nýbrž jen projednává. Projednání zprávy o vztazích tedy musí být zařazeno na pořad valné hromady společnosti (konané nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období), a proto tento dokument musí být součástí (přílohou) pozvánky na tuto valnou hromadu. Odkazy na judikaturu ÚS: usnesení Ústavního soudu ze dne 26. 1. 2010, sp. zn. II. ÚS 149/10; nález Ústavního soudu ze dne 23. 8. 2017, sp. zn. III. ÚS 3425/16.
  In Vybraná judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva. - Roč. 26, (2022), č. 4, s. 257-264
  Subj. Headings Ústavní soud 2022
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 149/10
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 3425/16
  Akciové společnosti
  Valná hromada
  Znalecký posudek
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://www.smarteca.cz/my-reader/JOOP-EJOURNAL-0422_00000000_0?fileName=chapter06.xhtml&location=pi-1998&anchor=pz4-8_1 heslo na vyžádání v knihovně
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1