Number of the records: 1  

Intuice v soudním rozhodování

 1. Main entry-name Tvrdíková, Linda, (author)
  Title statementIntuice v soudním rozhodování
  AnnotationPrávní teorie a právní filozofie se téměř vůbec nezabývá intuicemi, city nebo emocemi. Tyto lidské schopnosti jsou často považovány za zcela subjektivní. I v historii se s těmito tématy setkáváme zřídka - výjimkou jsou právní realisté. Autorka ve svém textu přibližuje myšlenky amerického právního realismu v jejich nekarikované formě, zejména ve vztahu k ústřednímu tématu, tedy intuicím, a následně ukazuje, že jejich postřehy jsou víceméně v souladu s tím, jak na ně dnešní věda nahlíží a jak nám je představuje. Americký právní realismus tak může být označen jako poměrně úspěšná deskriptivní teorie, což bylo jeho aspirací, a je tedy s podivem, že se mu nevěnuje i v rámci teorie a filozofie práva více pozornosti a sklízí spíše kritiku. Dále autorka poukazuje na to, že intuice nejsou pouze zdrojem zkreslení, ale i naší velice silnou stránkou. Jsou součástí každého myšlení, tedy i toho právního, a proto by jim měla být věnována pozornost. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 24. 4. 2014, sp. zn. IV. ÚS 2265/13; nález Ústavního soudu ze dne 17. 12. 1997, sp. zn. Pl. ÚS 33/97; nález Ústavního soudu ze dne 16. 1. 2010, sp. zn. II. ÚS 1648/10; nález Ústavního soudu ze dne 11. 5. 2011, sp. zn. II. ÚS 165/11.
  In Právník. - Roč. 161, (2022), č. 4, s. 350-375
  Subj. Headings Ústavní soud 2022
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 2265/13
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 33/97
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 1648/10
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 165/11
  Myšlení
  Rozhodování
  Realismus
  Právní realismus
  Kognitivní vědy
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://www.ilaw.cas.cz/casopisy-a-knihy/casopisy/casopis-pravnik/archiv/2022/2022-4.html?a=3667
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1