Number of the records: 1  

Správní řízení: zrušení povolení vykonávat činnost insolvenčního správce

 1. Title statementSprávní řízení: zrušení povolení vykonávat činnost insolvenčního správce : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 9. 2021, čj. 8 As 13/2019-91
  AnnotationŘízení, v němž Ministerstvo spravedlnosti zrušilo povolení vykonávat činnost insolvenčního správce podle § 13 odst. 2 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, není řízením o správním deliktu či trestním obvinění ve smyslu čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (č. 209/1992 Sb.). Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 1. 7. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 14/10; nález Ústavního soudu ze dne 29. 9. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 33/09.
  In Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo. - Roč. 14, (2022), č. iii-iv, s. cxxvi-cxxx
  Subj. Headings Ústavní soud 2022
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 14/10
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 33/09
  Insolvenční správce
  Správní uvážení
  Sankce
  Správní delikty
  Přestupky
  Ochranná opatření
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLLegislativní příloha odborného časopisu Správní právo
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.