Number of the records: 1  

Erlöschen des Anspruchs auf Hinterbliebennenpension mit Volljährigkeit des jüngsten Kindes nur für Witwer

 1. Title statementErlöschen des Anspruchs auf Hinterbliebennenpension mit Volljährigkeit des jüngsten Kindes nur für Witwer : Beeler gg die Schweiz (GK) (11.10.2022)
  Translated titleRozsudek velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva ze dne 11. října 2022 ve věci Beeler proti Švýcarsku Zánik nároku na pozůstalostní důchod dosažením zletilosti nejmladšího dítěte pouze u vdovce
  In Newsletter Menschenrechte. - Jhrg. 31, (2022), Heft 5, s. 436-440
  Subj. Headings Evropský soud pro lidská práva
  Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod
  Zákaz diskriminace
  Právo na rodinný život
  Pohlaví
  Prostor pro uvážení
  Důchody
  Sociální právo
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryRakousko
  LanguageGerman
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.