Number of the records: 1  

K náležitosti výzvy k prokázání totožnosti podle § 63 odst. 2 písm. l) zákona o policii

 1. Title statementK náležitosti výzvy k prokázání totožnosti podle § 63 odst. 2 písm. l) zákona o policii : nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 1022/21 ze dne 11. 10. 2021
  AnnotationZasáhnout do práva pokojně se shromažďovat prostřednictvím odrazujícího opatření a do práva na soukromí a na informační sebeurčení lze na základě zákona, mimo jiné i ztotožněním jednotlivce podle § 63 odst. 2 písm. l) zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR. Aby výzvou k prokázání totožnosti učiněnou na základě tohoto ustanovení nedošlo k porušení základních práv ztotožňované osoby, je třeba dodržet podmínky, které citované ustanovení zakotvuje, a rovněž zachovat proporcionalitu výzvy (respektive proporcionalitu jí způsobeného zásahu do základního práva) vzhledem ke sledovanému legitimnímu cíli. Z ústavního pořádku vyplývá také požadavek, aby orgán moci veřejné, který zasahuje do základních práv, svůj postup odůvodnil tak, aby ten, do jehož práv je zasahováno, mohl sám seznat přípustnost zásahu a aby bylo vyloučeno svévolné užití zákonem konstituované pravomoci. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 11. 10. 2021, sp. zn. II. ÚS 1022/21.
  In Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo. - Roč. 14, (2022), č. iii-iv, s. lxxxii-lxxxix
  Subj. Headings Ústavní soud 2022
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 1022/21
  Policie
  Zjišťování totožnosti
  Shromažďovací právo
  Svoboda shromažďování
  Právo na soukromí
  Právo na informační sebeurčení
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLLegislativní příloha odborného časopisu Správní právo
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.