Number of the records: 1  

Vymáhání pohledávek státu, které vzešly z rozhodovací činnosti soudů

 1. Main entry-name Dobrovolná, Eva, 1985- (author)
  Title statementVymáhání pohledávek státu, které vzešly z rozhodovací činnosti soudů : usnesení zvláštního senátu zřízeného podle zák. č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, ze dne 16. 9. 2021, č. j. Konf 11/2020-17
  Another responsib. Králík, Michal, 1971- (author)
  AnnotationSoud vykonává ve vztahu k peněžitým plněním, která vznikají účastníkům v souvislosti se soudním řízením, dvojí různou pravomoc. Jednak rozhoduje o jejich uložení (snížení, prominutí, splatnosti atd.), a to jako orgán moci soudní, jednak provádí správu jejich placení či vymáhání, což činí jakožto správní orgán. Spor mezi soudem a celním úřadem o pravomoc vymáhat pohledávky státu, které vzešly z rozhodovací činnosti soudů (např. soudní poplatek, náhradu státem zaplaceného svědečného či pořádkovou pokutu), není kompetenčním sporem podle § 1 odst. 1 písm. a) zákona o rozhodování některých kompetenčních sporů. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: usnesení Ústavního soudu ze dne 23. 6. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 20/19; nález Ústavního soudu ze dne 12. 12. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 17/06; nález Ústavního soudu ze dne 12. 9. 2007, sp. zn. Pl. ÚS 87/06.
  In Bulletin advokacie. - Roč. 2022, č. 3, s. 59-61
  Subj. Headings Ústavní soud 2022
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 19/20
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 17/06
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 87/06
  Rozhodovací činnost soudu
  Celní úřady
  Peněžité plnění
  Vymáhání pohledávek
  Kompetenční spory
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://advokatnidenik.cz/archiv-ba/
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.