Number of the records: 1  

Při určení nákladů řízení o zrušení výživného je nutné postupovat podle § 8 odst. 2 advokátního tarifu

 1. Main entry-name Rázková, Renata, (author)
  Title statementPři určení nákladů řízení o zrušení výživného je nutné postupovat podle § 8 odst. 2 advokátního tarifu : nález Ústavního soudu ze dne 15. 2. 2022, sp. zn. IV. ÚS 2108/21
  AnnotationJe-li veden spor o peněžité plnění v konkrétní pravidelné výši za určité časové období (byť není rozhodováno o přiznání plnění, nýbrž o jeho zrušení), v němž je celkovou spornou peněžitou částku možné zjistit jednoduchým početním úkonem, přičemž rozsudek o takové žalobě zahrnuje nejen řešení otázky existence práva a povinnosti (např. vyživovacího závazku), nýbrž i jeho výše, je postup, ve kterém je dána přednost použití § 8 odst. 2 před § 9 odst. 1 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s právem na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 LZPS ve spojení s právem na právní pomoc podle čl. 37 odst. 2 LZPS a na ochranu vlastnického práva podle čl. 11 odst. 1 LZPS. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 8. 2. 2022, sp. zn. IV. ÚS 2108/21; usnesení Ústavního soudu ze dne 22. 4. 2014, sp. zn. III. ÚS 3514/13; usnesení Ústavního soudu ze dne 1. 11. 2016, sp. zn. III. ÚS 1551/16; nález Ústavního soudu ze dne 4. 7. 2001, sp. zn. II. ÚS 598/2000; nález Ústavního soudu ze dne 15. 1. 2003, sp. zn. I. ÚS 712/01; nález Ústavního soudu ze dne 11. 6. 2009, sp. zn. II. ÚS 2811/08; nález Ústavního soudu ze dne 16. 3. 2010, sp. zn. II. ÚS 2886/07; nález Ústavního soudu ze dne 24. 3. 2011, sp. zn. II. ÚS 538/10.
  In Bulletin advokacie. - Roč. 2022, č. 3, s. 57-58
  Subj. Headings Ústavní soud 2022
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 2108/21
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 3514/13
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 1551/16
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 598/2000
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 712/01
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2811/08
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2886/07
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 538/10
  Náklady řízení
  Výživné
  Vyživovací povinnost
  Advokátní tarif
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://advokatnidenik.cz/archiv-ba/
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.