Number of the records: 1  

Bytové družstvo. Zánik členství

 1. Title statementBytové družstvo. Zánik členství : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 1. 2021, sp. zn. 27 Cdo 3190/2019
  AnnotationPřevodem družstevního bytu (odpovídající bytové jednotky) do vlastnictví člena družstva - nájemce převáděného družstevního bytu - nezaniká účast tohoto člena bytového družstva. Odkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 6. 12. 2016, sp. zn. II. ÚS 2000/16; usnesení Ústavního soudu ze dne 16. 12. 2014, sp. zn. IV. ÚS 266/14; stanovisko pléna Ústavního soudu ze dne 28. 11. 2017, sp. zn. Pl. ÚS-st. 45/16; usnesení Ústavního soudu ze dne 30. 6. 2015, sp. zn. II. ÚS 1544/14.
  In Vybraná judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva. - Roč. 26, (2022), č. 3, s. 202-208
  Subj. Headings Ústavní soud 2022
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2000/16
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 266/14
  Stanovisko pléna Ústavního soudu Pl. ÚS-st. 45/16
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 1544/14
  Bytová družstva
  Členové družstva
  Členství v družstvu
  Družstevní byty
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLVybraná judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva heslo na vyžádání v knihovně
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1