Number of the records: 1  

Odpovědnost za vady

 1. Title statementOdpovědnost za vady : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 2. 2021, sp. zn. 33 Cdo 665/2019
  AnnotationUstanovení § 597 odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb. výslovně nezakazuje odlišnou úpravu rozsahu práv z odpovědnosti za vady ve smyslu jejich rozšíření. Odkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 1. 11. 2017, sp. zn. I. ÚS 1135/17; nález Ústavního soudu ze dne 12. 5. 2016, sp. zn. IV. ÚS 2766/15; nález Ústavního soudu ze dne 11. 5. 2004, sp. zn. III. ÚS 266/03; nález Ústavního soudu ze dne 26. 9. 2005, sp. zn. IV. ÚS 391/05; nález Ústavního soudu ze dne 17. 12. 2014, sp. zn. I. ÚS 3093/13; usnesení Ústavního soudu ze dne 26. 5. 2015, sp. zn. IV. ÚS 985/15; usnesení Ústavního soudu ze dne 28. 3. 2013, sp. zn. III. ÚS 772/13.
  In . Vybraná judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva. - Roč. 26, (2022), č. 3, s. 162-167 Vybraná judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva
  Subj. Headings Ústavní soud 2022
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 1135/17
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 2766/15
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 266/03
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 391/05
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 3093/13
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 985/15
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 772/13
  Odpovědnost za vady
  Vady nemovitosti
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://www.smarteca.cz/my-reader/JOOP-EJOURNAL-0322_00000000_0?fileName=cover.xhtml&location=pi-1 heslo na vyžádání v knihovně
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1